FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Subjekt súdu


subjekt súdu

- podmet súdu - člen sudového vzťahu, o ktorom sa niečo vyhlasuje. Subjekt súdu je substrát, nositeľ zmien, to, čo je schopné prijímať rozličné kvality, ktoré ( JP presnejšie: ktorých výsledok poznania) vyjadrujeme predikátom ( L567;365).