FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štýl (jazykoveda)


štýl ( jazykoveda)

- cieľavedomý výber, usporiadanie a využitie jazykových prostriedkov vzhľadom an obsah a funkciu prejavu, situáciu a zámer autora alebo epochy ( L715;712).