FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štúdia prípadová


štúdia prípadová štúdia prípadová (FT)

- v sociológii: deskriptívna správa o minulej problémovej situácii: uvádza, čo sa dialo, čo robil praktik a ako sa zmenila situácia. V prípadovej štúdii sa nepodáva analýza teoretickych predpokladov a analýza rôznych udalostí, ktoré štúdia opisuje. Pre prax je dôležitá ako príklad, ktorý sa dá indukciou zovšeobecniť a zovšeobecnenie opäť dedukciouy použiť pre nový prípad ( L951;468).