FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Studená vojna


studená vojna

- nevojenská konfrontačná politika štátov a štátnych zoskupení, označenie politiky západných štátov a ZSSR so socialistickými (ľudovodemokratickými) krajinami po 2. svetovej vojne (konflikt Východ-Západ).

Za začiatok studenej vojny sa považuje Churchillov prejav vo Fultone 5. 3. 1946, v ktorom žiadal vytvorenie angloamerického vojenského zväzku na boj s východným komunizmom (ideologický, hospodársky, zbrojenie, pakty).

Po nástupe N. S. Chruščova do funkcie 1. tajomníka ÚV KSSZ 1953 čiastočné uvoľnenie.

Koniec studenej vojny po nástupe M. Gorbačova, a najmä po páde komunistických režimov vo východnej Európe 1989.