FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štruktúra algebraická


štruktúra algebraická = algebraický systém = algebra

- množina A spolu s jednou alebo viacerými operáciami definovanými na množine A.

Algebraická štruktúra na množine A je teda daná dvoma množinami (môže sa definovať ako dvojica týchto množín):

1. množinou A, ktorú nazývame oborom algebraickej štruktúry alebo poľom algebraickej štruktúry. Podľa toho, či je konečná alebo nekonečná, nazýva sa algebraická štruktúra konečnou alebo nekonečnou.

2. Množinou operácií na množine A (aj táto množina môže byť nekonečná).

Vlastnosti, podla ktorých sa triedia algebraické štruktúry, sú podmienky pre operácie (= zákony algebraickej štruktúry = axiómy algebraickej štruktúry) ( L181;494).

------------------------
štruktúra algebraická>