FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Stredná akadémia


Stredná Akadémia

- etapa platónskej Akadémie; jej scholarchom bol Arkesialos (v rokoch 268-241). S Arkesilaom dochádza k obratu vo vývine akadémie smerom ku skepticizmu.