FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stratégia vojenská


stratégia vojenská

- vrcholová zložka vojenského umenia zahrnujuca teoriu a prax prípravy a vedenia vojny vcelku alebo jednoltlivých ťažení či veľkých vojenskych operácií, ktoré napokon tvoria vojnu ako celok a zabezpečujú dosiahnutie cieľov vojny; stratégii je podriadené vojenské operačné umenie a vojenská taktika (cf. L42;1161).