FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Strana politická - zoznam


strana politická - zoznam

Hlinkova slovenská ľudová strana

Komunistická strana Sovietskeho zväzu

Slovenská sociálnodemokratická strana
Sociálnodemokratická robotnícka strana Ruska
Strana demokratickej ľavice

Šípové križe