FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Strádanie


strádanie

- život v nedostatku, v núdzi, v biede, trpenie nedostatku, núdze; nematie, postrádanie.