FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stimul (centrum informatických a vzdelávacích služieb ff uk)


STIMUL (Centrum informatických a vzdelávacích služieb FF UK)

- vznikol v roku 1991 ako účelové zariadenie FF UK v Bratislave s hlavným zameraním na vydávanie neperiodickej literatúry, ucebných materiálov a učebných pomôcok tlačou a na elektronických médiách. Je registrovaným vydavatelstvom FF UK.

Adresa: Gondova ul. č. 2
818 01 Bratislava
Tel.: 30 01 11, kl. 130
e-mail: stimul@fphil.uniba.sk

Poskytované služby:

- grafická úprava a spracovanie textov,
- vyhotovovanie podkladov pre tlač,
- spracovanie obrázkov a grafov,
- scanovanie obrázkov,
- spracovanie textov a obrázkov do elektronickej formy,
- zabezpečenie tlače,
- zabezpečenie vydavateľských povinností vyplývajúcich zo zákona (ISBN, povinné výtlačky),
- zabezpečenie predaja publikácií v distribučnej sieti STIMUL,
- vybavenie a expedicia titulov na základe objednávok,
- marketing a propagácia podľa dohody pre jednotlivé tituly.

------------------------------------
Filozofická fakulta UK, Bratislava