FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stav systému (kybernetika)


stav systému ( kybernetika)

- množina definovaných podmienok a údajov, ktoré charakterizujú skúmaný systém a spolu so vstupom systému vymedzujú jeho výstup. Stav k určitému casovému okamihu sa určuje vstupom a stavom systému v predchádzajúcom casovom okamihu. Z hľadiska správania systému sa rozlišuje rovnovážny a nerovnovážny stav ( L715;680).