FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stav (klaus, g.)


stav ( Klaus, G.)

- súhrn vnútorných parametrov nejakého systému S daných v určitom okamihu, pričom n-ticu hodnôt p = a, p = b atď. možno chápať aj ako vektor, ktorého 1 2
zložkami sú parametre.

Pri analýze kybernetických systémov nás zaujímajú predovšetkým dve triedy stavov, a to trieda stabilných stavov (pozri: stabilita) a trieda nestabilných stavov (pozri: nestabilita) ( L646;255).