FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Statok materiálny


statok materiálny = hmotný statok

- statok majúci vecnú podobu a schopný uspokoji» materiálne potreby µudí ( L421; 323).