FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Statočnosť


statočnosť

- 1. česť, cestnosť, poctivosť, charakternosť; 2. odvaha, hrdinstvo, zmužilosť ( L210;234).