FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štatistika


štatistika

- vedecká teória a metóda, ktorá usudzuje z neúplnej informácie o súbore a jeho vlastnostiach ako celku, resp. známe globálne vlastnosti súboru zdôvodňuje pomocou vlastností castí tohto súboru. Teoretickým základom štatistiky je matematická štatistika.

Štatistika sa zaoberá vytváraním pravdepodobnostných modelov a overovaním ich správnosti.

V rámci štatistiky sa vypracúvajú na základe pravdepodobnostno- -teoretických (pozri: teória pravdepodobnosti) úvah metódy na zaznamenanie, analýzu a syntézu súborov údajov ( štatistických súborov) ( L74;703 L715;709).

-------------
štatistika>