FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štát (hegel, g. w. f.)


štát ( Hegel, G. W. F.)

Hegelova definícia štátu vychádza z teórie politiky založenej na právach: podľa Hegela je štát uskutočnenie mravnej idey ( L111;148).