FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štát (cicero, m. t.)


štát ( Cicero, M. T.)

- vec verejná (res publica), ktorá vnziká v dôsledku družnej povahy ľudí. Štát tvoria občania spojení právami, povinnosťami a spoločenským záujmom o dosiahnutie všeobecného prospechu. Na udržanie štátu je nevyhnutná politika (v zmysle sapientia), usmerňujúca činnosť štátu, aby nedal prednosť bezpráviu a dočasnému prospechu pred spravodlivosťou ( L653;8-9).