FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Starogréčtina


starogréčtina

- prvá etapa vývinu gréčtiny. Grécky jazyk sa utváral ako samostatná vetva indoeurópskcyh jazykov približne od konca 3. tisícročia pred n. l., kedy na juh Balkánskeho polostrova preniklo obyvatelstvo, ktoré pokladáme po jazykovej stránke za priamych predkov neskorších Grékov. Toto obyvatelstvo asi nehovorilo nejakým celkom jednotným jazykom, ale išlo tu o isté užšie spolocenstvo indoeurópskych dialektov, v ktorom asi prežívali niektoré staršie jazykové rozdiely.

Tieto rozdiely boli v 1. pol. 2. tis. pred. n. l. - už na gréckej pôde - prekryté niektorými novými rozdielmi, napr. zmenou poríponového -ti- na -si- (najmä v 3. os. mn. č. činných slovies; porov. neskoršie napr. attické "ferúsi" (= nesú) oproti všeobecne dorskemu "feronti").

Výsledkom tohto vývoja bolo najneskôr niekedy v polovici 2. tis. pred n. l., teda ešte pred vrcholným rozkvetom mykénskej kultúry, že sa výrazne nárečovo rozrôznili obyvatelia žijúci na juhu vtedajšieho greckeho sveta od ostatných nárečovo starobylejších kmeňov na severe a severozápade Grécka.

( L157;276).

----------------
starogréčtina>