FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stará škola slovenská


Stará škola slovenská

- 1. prívrženci staroslovenčiny (J. Kolár) v 40.-50. rokoch 19. stor. ako opozície proti štúrovcom; 2. slovenské národné hnutie v 60.-70. rokoch 19. stor. s centrom v Martine v období konštituovania sa menšinového opozičného zoskupenia Novej školy slovenskej. Vedúce osobnosti: J. Francisci, Š. M. Daxner, J. M. Hurban, ... Politicky orientovaní na Viedeň s programom Memoranda národa slovenského utvorili Slovenskú národnú stranu.