FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Šrobár, v.


Šrobár, Vavro (1867-1950)

- slovenský politik, publicista, lekár. Vedúci predstaviteľ hlasizmu. Sopolu s P. Blahom založil časopis Hlas. 1918-1920 minister s plnou mocou pre správu Slovenska, prívrženec čechoslovakizmu, organizátor protifašistického odboja, 1944-1945 predseda povstaleckej SNR (s K. Šmidkem), od 1946 predseda Strany slobody.