FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spracovanie textu


spracovanie textu

- zostavovanie a úprava textu; v informatike sa má na zreteli zostavovanie a úprava textu (hovor sa tu aj o dokumente (8)) využitím počítača ( L426;426).