FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spôsob života


spôsob života

- súhrn typických druhov (spôsobov) životnej činnosti indivídua, sociálnej skupiny vrátane triedy a národa, spoločnosti ako celku, pričom sa táto činnosť chápe v jednote so životnými podmienkami, ktoré ju určujú ( L53;469).