FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spor o filioque


spor o Filioque

- spor o oprávnení vložiť výraz "Filioque" do nikajskocarihradského vyznania viery, ktorý sa rozhorel súčasne a zároveň v spojení s napätím medzi Karolom Veľkým a byzantským dvorom v 9. stor.

Západná formulácia trvajúca na vsuvke "Filioque" vychádza z predstavy, že niet iného spojenia s Otcom nez skrze Syna. Reprezentantmi tejto pozície boli pápež a zápdní bohoslovci.

Východné poňatie, ktoré odmietlo vsuvku "Filioque" pripúšťa hľadať cestu k Bohu mimo Krista. Na východe navyše pôsobila aj úcta k symbolu už raz stanovenému cirkevným snemom a akákoľvek zmena ustáleného textu zarážala. Reprezentantom tejto pozície bol Fotios.

Pápež ani západní teológovia na súboj s učeným patriarchom Fotiom teologicky nestačili. O rok neskôr bol pápež na carihradskej synode vyhlásený za zosadeného a prekliatu (867) ( L54;333).