FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej


Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej

- prvá celonárodná organizácia, literárny spolok 1834-1850, vznikol z iniciátívy Slovákov žijúcich v Budíne a Pešti (A. Ottmayer, J. Kollár, M. Hamuljak) s cieľom zjednotiť prívržencov spisovnej češtiny a bernolákovčiny v boji o národnú jednotu a posilnenie slovenského národného hnutia. Predseda J. Kollár, po jeho odchode M. Hamuljak, ktorý ho orientoval na vydavateľskú činnosť.