FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Spoločnos» industriálna


spoločnos» industriálna

- súčasné priemyselne vyspelé krajiny bez ohµadu na ich sociálno-ekonomické rozdiely. Hlavným kritériom ich vyčlenenia je technická a technologická vyspelos».

--------------------------
spoločnos» industriálna>