FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Spojka


spojka = konjunkcia

- neohybné slovo vyjadrujúce syntaktické vz»ahy medzi vetnými členmi a veta- mi: a, alebo, hoci, ak - tak ( L536;158).