FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spišská kapitula


Spišská Kapitula

- obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline. Doložená je 1235, od 12. stor. sídlo spišského prepošta, od 1776 spišského biskupstva. Jedno z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála z 1245-1273.

V 13. stor. tu bola kapitulská škola.

Od polovice 17. stor. je tu gymnázium.

1819-1950 prvý slovenský i uhorský ustav pre vychovu učiteľov základných škôl.

1815-1849 je tu bohoslovecké učilište.