FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Špekulácia (ekonómia)


špekulácia ( ekonómia)

- vypočítavá, obyčajne s rizikom spojená činnosť, najmä obchodná činnosť, smerujúca k dosiahnutiu rýchleho a čo najväčšieho zisku alebo iných výhod, a to aj nelegálnou cestou; ide tu o techniku kúpy a nového predaja tovaru alebo cenných papierov na základe zmien kurzov alebo cien s cieľom dosiahnuť zisk ( L421;674 L715;708).