FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sorokin, p. a.


Sorokin, Pitirim Alexandrovič (21. 1. 1889 Turija - 10. 2. 1968 Massechusetts)

- americký sociológ a filozof kultúry ruského pôvodu, tvorca sociologickej teórie dynamického kultúrneho vyvinu, ktorého jednotlivé momenty Sorokin vysvetľuje z dialektiky osobných zásahov do sociálneho diania pomocou metódy kultúrnomorfolickej reflexie celostnosti. Hlavnou ideou Sorokinovho myšlienkového úsilia bola idea integrácie (odtiaľ: integralizmus) nespočetných kultúrnych systémov do troch ideálnych typov všeprenikajúcich supersystémov: ideacionálneho (ideational) (religiózno-spirituálneho), idealistického (idealistic) (racionálnologického) a zmyslového (sensate). Základom každého supersystému sú štyri filozofické premisy, ktoré sú jeho integrujúcim faktorom, totiž predstavy o podstate objektívneho sveta, o podstate potrieb, o úrovni a o spôsoboch ich uspokojovania. Spôsob poznávania, pomocou ktorého sa získavajú tieto predstavy, určuje štruktúrny štýl kultúry.

-----------------
Sorokin, P. A.>