FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sokrates (kresťanstvo)


Sokrates ( kresťanstvo)

- jeho smrť je mučenícka. Mučeník je ten, kto bol nespravodlivo zabitý za to, v čo veril. Sokrates je predchodca kresťanov. Ranokresťanskí myslitelia sa snažili prijať Sokrata ako kresťana za svojho. Jednak preto, že kresťanstvo si prialo získať na vážnosti pred starovekým svetom nájdením súladu s gréckym myslením, a taktiež preto, že Sokrates bola mimoriadna osobnosť.

Sokrates však žil niekoľko storočí pred Kristom. Vo svojej druhej "Obrane" z rokov okolo 150-160 po Kr. písal Justin Mučeník o Sokratovi ako o "kresťanovi pred Kristom" ( L1050;9).