FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sociolingvistika


sociolingvistika

- jazykovedná disciplína skúmajúca spoločenské podmienky jazykovej komuniká- cie, vzťah jazyka a spoločnosti, vzťah používateľov k jazyku ( L536;157).