FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Socializmus demokratický


socializmus demokratiský

- teória reformizmu zverejnená vo vyhlásení frankfurtského kongresu socialistickej internacionály 'Ciele a úlohy demokratického socializmu' r. 1951. Socializmus podľa tohto vyhlásenia je mravný ideál rovnako prístupný všetkým spoločenským vrstvám. Socializmus vzniká demokraticky ako výsledok súhrnu sociálnych a kultúrno-výchovných opatrení. Socializmus je harmonickou jednotou všetkých sociálnych vrstiev a skupín.

---------------------------
socializmus demokratický>