FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Smr» (epikuros)


smr» ( Epikuros)

- sa nás netýka, pretoľe pokiaµ sme tu my, nie je tu smr», a keď pride smr», nie sme tu my ( L1050;24).