FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Smrť


smrť smrť (FT)

- nanávratné zastavenie všetkých životných pochodov organizmu, zánik organizmu ako celku. Smrť je prirodzený koniec života; téma reflexie v rámci všetkých foriem osvojovania si sveta človekom: ľudí napríklad často zaujímalo, či už v samej podstate života tkvie to, že sa život raz pominie, čím sa im už smrť prestala javiť iba ako obávaná skutočnosť, ale začali ju chápať ako problém ( L154;728 L715;665). Smrť okrem filozofie, teológie, náboženstva, umenia atď. tematizuje aj špaciálny vedný odbor - tanatológia.

Smrť vo filozofii alebo v náboženstve tematizujú často ako zlo.

-------
smrť>