FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Smilstvo (katolicizmus)


smilstvo ( katolicizmus)

- telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou, ktorí neuzavreli manželstvo. Závažne odporuje dôstojnosti osôb a ľudskej pohlavnosti, prirodzene zameranej tak na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Okrem toho je to ťažké pohoršenie, ak sa tým mravne kazí mládež ( L1250;573).