FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Smer (estetika)


smer ( estetika)

- je dôležitý preto, lebo estetický priestor nie je ani homgénný ani izotrop- ný, t. j. nemá rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. Pohyby vľavo, vpravo, hore, dolu ... sú silno emotívne zafarbené. Smer hrá dôležitú úlohu nielen pri pohybe (tanci), lež aj pri percepcii akéhokoľvek umeleckého diela v jeho celkovej dynamike.