FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovo "etika"


slovo " etika"

- je odvodené z gréckeho slova "ethos" (= obvyklé miesto bývania, zvyk, obyčaj, mrav). V každodennom jazyku sa niekedy týmto slovom označuje špecifická hodnotová stránka ľudského života, slovo "etika" sa tu používa ako synonymum slova "morálka" - spojenie "etické správanie" ( L565;1).

----------------
slovo "etika">