FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovinsko


Slovinsko

- krajina na juhovýchode strednej Európy, v ktorej žijú Slovinci. Hlavné mesto: Ľubľana.

Väčšinu územia pokrývajú výbežky Álp - pohoria Karavanky, jUlske Alpy (Triglav, 2863 m n. m.), Savinské Alpy a Pohorje na severe, Javorniki na juhu a ich podhorie, nižiny pozdĺž riek Krka, Sáva, Dráva, Mura.

Bledské jazero na severe, na juhu krasová oblasť s ponornými riekami, poljami, jaskyňami.

Podnebie je mierne s kontinentálnymi vplyvmi.

Ťaží sa ropa, uhlie, polymetalické rudy.

Priemysel energetický, strojárský (výroba automobilov), elektrotechnický, elektronický, chemický, drevospracujúci, papirenský, textilný, potravinársky.

Pestuje sa: obilniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny, ovocie, zlenina.

Chová sa: dobytok, osípané, hydina.

Turistický ruch.

Doprava: železničná a cestná.

Náboženstvo: rímskokatolícke a islam.

------------
Slovinsko>