FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovenské národné povstanie


Slovenské národné povstanie

- ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského národa 1944, ktoré pripravila ilegálna SNR a Vojenské ústredie s cieľom zvrhnúť ľudácky režim na Slovensku, obnoviť česko-slovenský štát a uľahčiť postup sovietskej armády na slovenskom území. Vypuklo spontánne, oproti pôvodným plánom predčasne, 29. 8. 1944, keď nemecké vojská začali so súhlasom slovenskej vlády obsadzovať Slovensko.