FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovenské filozofické združenie pri sav


Slovenské filozofické združenie pri SAV

- organizácia združujúca filozofických pracovníkov na Slovensku. Organizuje vedecké podujatia v rámci celej slovenskej filozofie, napr. prednášky s disku- siou, klubovú činnosť, slovenské filozofické kongresy a i.

------------------------------------------
Slovenské filozofické združenie pri SAV>