FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sloboda (katolicizmus)


sloboda ( katolicizmus)

- mohutnos», zakorenená v rozume a vo vôli kona» alebo nekona», urobí» to alebo ono a tak sám od seba kona» vedomé skutky ( L1250;441).