FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slnko - vznik


Slnko - vznik = vznik Slnka

- sa uskutočnil pravdepodobne z preplanetárnych hmlovín. Väčšina ťažkých prvkov zistených na Slnku nemohla vzniknúť na Slnku; ich zdrojom sú pravdepodobne hmloviny vodíka a ťažkých prvkov, ktoré vznikli na starých hviezdach v skorších periódach evolúcie našej galaxie. Plynové a prachové hmloviny, ktoré obsahovali uvedené prvky, boli strhávané mladým Slnkom na jeho vesmírnej púti, alebo mohlo dôjsť ku kondenzácii tejto hmoty v tvare Slnka ( L190;21, 25).

----------------
Slnko - vznik>