FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Šľachta


šľachta

- vládnuca trieda vo feudálnej spoločnosti. Svoju moc a privilegované postavenie zakladala na urodzenom (ušľachtilom) pôvode, pozemkovom vlastníctve a feudálnych výsadách. Vznikla z bývalej rodovej aristokracie (stará, rodová šľachta), alebo si šľachtické postavenie vyslúžila (nová, služobnícka šľachta) ( L715;705).

----------
šľachta>