FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnos» (hegel, g. w. f.)


skutočnos» ( Hegel, G. W. F.)

- kozmický organizmus, v ktorom prebieha proces realizácie svetového ducha. Temto proces sa vz»ahuje výlučne na duchovnú oblas», ktorá jedine je schopná vyvíja» sa. "V prírode sa nedeje nič nove po slnkom." Vývin má triadický charakter (téza, antitéza, syntéza) ( L643;51).