FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skúsenos» umelecká


skúsenos» umelecká

- mimoriadne intenzívna forma estetickej skúsenosti prebiehajúca pri umeleckej tvorbe, recepcii umenia alebo umeleckej interpretácii.