FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skúsenosť (aristoteles)


skúsenosť ( Aristoteles)

- poznanie (29) jednotlivín; vzniká u ľudí (29) z pamäti (29); lebo mnoho ráz opakovaný a pamäťou uchovaný vnem jednej a tej istej veci má význam (silu) jednej skúsenosti. A skúsenosť sa podobá takmer vedeniu (29) a umeniu (29); vedenie predsa a umenie získavajú ľudia skúsenosťou. Lebo "skúsenosť vytvorila umenie", ako správne tvrdí Polos, "nedostatok skúsenosti náhodu".

V praktickej činnosti sa skúsenosť nelíši od umenia. Práve naopak, vidíme, že skúsení ľudia skôr prídu na vec než tí, čo síce majú o veci pojem, ale nemajú skúsenosť. Príčina je v tom, že skúsenosť je znalosť jednotlivých vecí, umenie znalosť všeobecného ( L1256;375 L25;243, 244).