FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skúsenos» - odkazy


skúsenos» - odkazy

dianie významové
druhy/príklady skúsenosti

empiréma
empíria
empirické
estetika zdola
Experientia est optima rerum magistra.

názory na skúsenos»

podmienka skúsenosti

spôsob skúsenosti

veda empirická
vznik skúsenosti

znalec