FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skupina primárna


skupina primárna

- v sociológii: základné sociálne zoskupenie, v ktorom majú vz»ahy charakter dôverných stykov, vyznačujú sa emocionálnymi putami ( rodina, partie kamarátov a pod.).