FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skupina finančná du pontova


skupina finančná Du Pontova

- finančne ovláda trust Du Pont de Nemours, americký chemický, atómový a zbrojársky trust s podnikmi na vyrobu farieb, syntetických vláken, nylonu, výbušnín, paliva pre raketové motry, atómové reaktory atď. s rozhodujúcou finančnou úcasťou a vplyvom v rade ďalšich spoločností vo viacerých priemyslových odvetviach v Spojených štátoch americkych i v zahraničí. Sídlo trustu je vo Wilmingtone (Delaware). Trust má úzke vzťahy k vládnym miestam USA. Kartelovými a patentovými dohodami je spojený s britským trustom Imperial Chemical Industries, ako aj so západonemeckými nástupníckymi spoločnosťami I. G. Farben. Trust zastáva veduce postavenie v medzinárodnych chemických karteloch. Trust zamestnáva vyše 100 000 ľudí.

Du Pontova skupina je úzko spojená s Morganovou finančnou skupinou ( L421; 891).