FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skupenstvo


skupenstvo

- spôsob existencie látky. Podľa stavu usporiadanosti, v ktorom sa nachádzajú základné stavebné častice ( atómy, ióny, molekuly), sa rozlišujú tri hlavné skupenstvá: plynné skupenstvo, kvapalné skupenstvo a tuhé skupenstvo. Ako štvrté sa uvádza plazmatické skupenstvo. Rozdiel medzi skupenstvami je podmienený vzdialenosťami medzi časticami a silami, ktorými častice na seba pôsobia ( L333;621).

-------------
skupenstvo>